Revizija medijskih izjava

01

Zašto bi profesionalni sportista bio zainteresovan za svoj medijski nastup?

Marketing: medijski učinak sportiste se naknadno odražava u potencijalu marketinških kampanja

Sponzorstvo: trenutno je sponzorstvo kombinacija nekoliko aspekata, bilo da je u pitanju moć društvenih mreža, sportski nivo, ali i medijska strana sportiste

Medijska slika: digitalna stopa igrača ili pojavljivanje u štampi je parametar ne samo u marketingu ili sponzorstvu, već takođe igra veliku ulogu kod potencijalnih poslodavaca, tako da je dobro imati medijsku sliku pod kontrolom

Kako FHS EA pomaže u tome?

Komunikacija: možemo se dogovoriti sa odgovarajućim medijima o formi ili prezentaciji medijskog sadržaja

Revizija izjava: revidiramo izjavu u medijama kako ne bi došlo do oštećenja imidža igrača u očima javnosti, sponzora, kluba ili reprezentacije, na osnovu informacija iz igračeve okoline

Zašto profesionalni sportista treba da koristi usluge FHS EA?

Pravni nadzor: izjave u medijima se kontrolišu kako sportisti ni na koji način ne bi mogli da naškode sebi izjavama, ujedno skrećemo pažnju na rizike

Iskustvo i preporuke: već imamo iskustva sa revizijom izjava u medijima, zajedno sa kontaktima sa pojedinačnim medijima

#c7c7c7
#3b1e22

Cena za naše registrovane klijente

U cenu nije uključeno naše lično ili onlajn prisustvo tokom intervjua

U slučaju da su tražene usluge nestandardne, u mogućnosti smo da individualno prilagodimo cenu na zadovoljstvo naših klijenata.

Usluge

FHS Exclusive agents

Ekskluzivne usluge koje nudi concierge agencija FHS Exclusive Agents prvenstveno su namenjene registrovanim klijentima – pretplatnicima.
Za cenu, koja na primer u slučaju paketa STANDARD iznosi samo 14 400 dinara na godišnjem nivou, pretplatnicima ćemo, izmedju ostalog, besplatno prekontrolisati ugovor sa klubom ili agentom, dati usmene savete o raznim pitanjima u vezi naših usluga i ponuditi mogućnost korišćenja povoljnih uslova i popusta od naših partnera.

Da li ste zainteresovani za neku od naših usluga?

Želite li nešto da nas pitate?