Správa osobnej spoločnosti

01

Prečo by sa mal profesionálny športovec o osobnú spoločnosť riadne starať?

Budovanie reputácie: iba správne vedená osobná spoločnosť je vhodným partnerom pre korporáty a ďalšie subjekty v rámci ich rozvoja a realizáciu marketingových kampaní

Eliminácia rizika: fungovánie spoločnosti je upravená zákonom a behom ich života je treba myslieť na radu aspektov, a preto pravidelnou odbornou správou a starostlivosťou profesionálny športovec eliminuje radu možných pochybení, a tak znižuje riziko úhrad súvisiacich pokút a penálov

Ako v tomto pomáha FHS EA?

Pošta: za klientov riešime správu pošty a dátové schránky u ich osobných spoločnostiach

Právna administratíva: v spolupráci s medzinárodnou advokátskou kanceláriou zaisťujeme organizáciu valnej hromady či prípravu rozhodnutia jediného spoločníka, ktorá sa zo zákona musí konať aspoň raz za rok za účelom schválenia účtovnej uzávierky

Daňová administratíva: v spolupráci s účetnou a daňovou kanceláriou zaistíme taktiež prípravu kontrolných hlásení (samotné daňové priznanie či spracovanie výziev z DÚ možno riešiť po individuálnom dohovore nad rámec balíčku)

Finančný administratíva: zaisťujeme správu bežnej finančnej agendy realizáciu prevodov z účtu spoločnosti, a to vrátane kontroly pravidelných platieb koncesionárskych poplatkov

#e8c061

Prečo by mal profesionálny športovec využiť služby právě FHS EA?

Skúsenosť: členovia nášho tímu majú značné skúsenosti v danej oblasti a upozornia klienta na dôležité body, na ktoré si je treba dávať pozor

Kvalita za lepšiu cenu: vďaka našej dlhodobej spolupráci s expertmi na účtové a daňové otázky zaistíme ich špičkové služby za zvýhodnených finančných podmienok

Dvojitá kontrola: proaktívne našich klientov informujeme, že pokiaľ sa na základe našich skúseností domnievame, že je treba niečo urobiť, aby boli splnené najdôležitejšie záležitosti fungovania osobnej spoločnosti – sme tak akousi druhou kontrolou pre našich klientov

Efektivita: veríme, že by každý mal tráviť svoj čas efektívne a sústrediť se predovšetkým na svoj obor – profesionálnym športovcom našou činnosťou šetríme čas, ktorý môžu investovať do rozvoja svojej športovej kariéry

#709974
#033557

Cena pre našich registrovaných klientov

Cena zahŕňa nasledujúce poplatky 3. stranám: príprava kontrolného hlásenia účtovú/ daňovú kanceláriu a overovanie podpisov.

V prípade, že by požadované služby boli neštandardné, sme schopní cenu individuálne ku spokojnosti našich klientov upraviť.

Služby

FHS Exclusive agents

Exkluzívne služby, ktoré ponúka concierge agentúra FHS Exclusive Agents, sú určené predovšetkým pre predplatiteľov. Za predplatné, ktoré napríklad v prípade balíka STANDARD predstavuje len 4800 Kč ročne, okrem iného bezplatne skontrolujeme existujúcu zmluvu s klubom alebo agentom, poskytneme ad hoc ústne poradenstvo  rôznych otázkach týkajúcich sa našich služieb a ponúkneme predplatiteľom možnosť využiť zľavy u našich vybraných partnerov.

Zaujala Vás naša služba?

Chcete sa na čokoľvek opýtať?