Revízia mediálnych výstupov

01

Prečo by mal mať profesionálny športovec záujem o svoj mediálny výstup?

Marketing: mediálne vystupovanie športovcov sa následne odráža v potenciál u marketingových kampaní

Sponzoring: v súčasnej dobe je sponzoring spájanie niekoľkých aspektov či už je to napríklad sila sociálnych sietí, športová úroveň, ale aj mediálna stránka športovcov

Mediálny obraz: digitálna či tlačová stopa hráča je parametrom nielen v marketingu či sponzoringu, ale veľkú úlohu hrá aj u potenciálnych zamestnávateľov, je teda dobré mať mediálny obraz pod kontrolou

Ako v tomto pomáha FHS EA?

Komunikácia: dokážeme sa s patričnými médiami dohovoriť na forme či prezentáciu mediálneho obsahu

Revízie výstupov: revidujeme mediálne výstupy tak, aby nepoškodili hráčov v očiach verejnosti, sponzorov, klubu či reprezentácie, a to na základe informácií z hráčovho okolia

Prečo by mal profesionálny športovec využiť služby práve FHS EA?

Právny nadhľad: mediálne výstupy prechádzajú kontrolou tak, aby športovcove výroky nemohli akokoľvek poškodiť, poprípade na riziká upozorňujeme

Skúsenosť a odporúčania: s revíziou mediálnych výstupov máme už skúsenosti spolu s kontaktmi na jednotlivé médiá

#c7c7c7
#3b1e22

Cena pre našich registrovaných klientov

Cena nezahŕňa nasledovné: našu osobnú či online prítomnosť pri rozhovoroch.

V prípade, že by požadované služby boli neštandardné, sme schopní cenu individuálne ku spokojnosti našich klientov upraviť.

Služby

FHS Exclusive agents

Exkluzívne služby, ktoré ponúka concierge agentúra FHS Exclusive Agents, sú určené predovšetkým pre predplatiteľov. Za predplatné, ktoré napríklad v prípade balíka STANDARD predstavuje len 4800 Kč ročne, okrem iného bezplatne skontrolujeme existujúcu zmluvu s klubom alebo agentom, poskytneme ad hoc ústne poradenstvo  rôznych otázkach týkajúcich sa našich služieb a ponúkneme predplatiteľom možnosť využiť zľavy u našich vybraných partnerov.

Zaujala Vás naša služba?

Chcete sa na čokoľvek opýtať?