Správa nehnuteľností

01

Prečo by mal profesionálny športovec riešiť správu nehnuteľností (byt, dom)?

Investičná nehnuteľnosť: s nákupom investičnej nehnuteľnosti (s ktorým klientovi tiež radi pomôžeme) je následne spojená aj správa tejto nehnuteľnosti – či už ide o samotný prenájom nehnuteľnosti, či následná komunikácia s SVJ,prezencia na zhromaždeniach SVJ, komunikáciu s nájomníkmi, komunikácia s firmami zaisťujúcimi servis nehnuteľnosti a pravidelné revízie (napr. plynový kotol, revízie elektro, atď.), prípadné ďalšie menšie či väčšie opravy

Aj vo svojej vlastnej nehnuteľnosti je kopa vecí na zariaďovanie: rovnaký zoznam služieb a povinností je potrebné riešiť pri nehnuteľnosti, kde sa športovec zdržiava, niektoré sú menej dôležité, niektoré – ako napríklad pravidelné revízie – sú nevyhnutné

Ako v tomto pomáha FHS EA?

Osobná skúsenosť: všetci členovia FHS EA majú osobné skúsenosti s nákupom aj prenájmom rôznych druhov nehnuteľností, Lukáš navyše predtým pôsobil v realitnej kancelárii s luxusnými nehnuteľnosťami S & W, kde získal veľmi exkluzívne know-how s nákupom i následným prenájmom a správou nehnuteľností

Komunikácia sa SVJ: osobné prezencia na schôdzach SVJ, komunikácia s predsedom SVJ, príslušná administratíva, ročné vyúčtovanie

Komunikácia s nájomníkom: odovzdávanie informácií zo SVJ na nájomníka, komunikácia s nájomníkom, vybavovanie ev. pohľadávok, ročné vyúčtovanie, vybavovanie administratívy a bežnej komunikácie

Komunikácia s firmami zaisťujúci servis a revízie: pravidelná komunikácia a stráženie termínov revízií (plynové kotly, revízie elektro, požiarne revízie, revízie plynového zariadenia, atď.)

Prečo by mal profesionálny športovec využiť služby práve FHS EA?

Skúsenosť: členovia nášho tímu majú značné skúsenosti v danej oblasti a upozornia klienta na dôležité body, na ktoré si treba dávať pozor

Kvalita za lepšiu cenu: vďaka našej dlhodobej spolupráci s firmami zaisťujúci servis a služby a medzinárodnou advokátskou kanceláriou zaistíme špičkové služby v oblasti správy nehnuteľností, tak aj právnych služieb za zvýhodnených finančných podmienok

Efektivita: veríme, že by každý mal tráviť svoj čas efektívne a sústrediť sa predovšetkým na svoj odbor – profesionálnym športovcom našou činnosťou šetríme čas, ktorý môžu investovať do rozvoja svojej športovej kariéry

#959595
#709974

Cena pre našich registrovaných klientov

Cena zahŕňa nasledovné hotové výdavky: komunikácia sa SVJ, komunikácia s nájomníkom a komunikácie s firmami zaisťujúcimi servis a pravidelné revízie, evidencia týchto dát, riadne zaplatených nájomných a poplatkov a evidencia riadne zaplatených platieb voči SVJ (cena sa môže líšiť v prípade špecifických požiadaviek klienta , poplatky 3. strane nie sú v cene).

V prípade, že by požadované služby boli neštandardné, sme schopní cenu individuálne ku spokojnosti našich klientov upraviť.

Služby

FHS Exclusive agents

Exkluzívne služby, ktoré ponúka concierge agentúra FHS Exclusive Agents, sú určené predovšetkým pre predplatiteľov. Za predplatné, ktoré napríklad v prípade balíka STANDARD predstavuje len 4800 Kč ročne, okrem iného bezplatne skontrolujeme existujúcu zmluvu s klubom alebo agentom, poskytneme ad hoc ústne poradenstvo  rôznych otázkach týkajúcich sa našich služieb a ponúkneme predplatiteľom možnosť využiť zľavy u našich vybraných partnerov.

Zaujala Vás naša služba?

Chcete sa na čokoľvek opýtať?